Bardienst VR1

Bardiensten De Zweef VR1
Maandag 25-aug Yvonne en Sharon
Maandag 29-sep Kim en Mijke
Maandag 3-nov Romy en Mijke
Zaterdag 6-dec Marloes en Fabienne
Maandag 8-dec Inge en Kim
Maandag 12-jan Melanie en Jody
Maandag 16-feb Sharon en Mylene
Zaterdag 21-mrt Linda en Aniek
Maandag 23-mrt Ilze en Fabienne
Maandag 11-mei Miranda en Marina
Maandag 22-jun Kim en Fabienne

drinks